Jste zde

Reklamace

Reklamační podmínky firmy Everest Ayurveda, s.r.o., se sídlem Bystrá 761/10, Praha 9, provozující internetový obchod www.everest-ayurveda.cz jsou v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Zejména se jedná o:

1) Rozsah odpovědnosti za vady výrobku

Rozsah odpovědnosti za vady výrobku vyplývá z výše uvedeného ustanovení. Výrobek je zasílán zákazníkovi v řádné kvalitě a bez poškození.

Případná reklamace se řeší bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace.

2) Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu.

3) Postup při reklamaci

O veškerých reklamacích kupující nejprve informuje pověřeného pracovníka (na tel. č. 241 404 004 nebo na email adrese objednavky@everest-ayurveda.cz), se kterým se domluví na následném postupu.

4) Lhůta pro vyřízení reklamace

Případná reklamace se řeší bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace.

5) Uplatnění reklamace

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, nebo zasláním reklamovaného zboží poštou jako doporučený balík (ne jako dobírku!) na adresu: Everest Ayurveda, s.r.o., Bystrá 761/10, 193 00 Praha 9.

Everest Ayurveda, s.r.o.
Bystrá 761/10
193 00 Praha 9