Jste zde

Reklamace

Reklamační podmínky firmy Everest Ayurveda, s.r.o., se sídlem Bystrá 761/10, Praha 9, provozující internetový obchod www.everest-ayurveda.cz jsou v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Zejména se jedná o:

1) Rozsah odpovědnosti za vady výrobku

Rozsah odpovědnosti za vady výrobku vyplývá z ustanovení. Výrobek je zasílán zákazníkovi v prvotřídní kvalitě, bez jakéhokoli poškození.

2) Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu.

3) Postup při reklamaci

O veškerých reklamacích, prosím, nejdříve informujte pověřeného pracovníka na tel. č. 241 404 004, se kterým se domluvíte na následném postupu.

4) Lhůta pro vyřízení reklamace

Případná reklamace se řeší bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace.

5) Uplatnění reklamace

Reklamaci lze uplatnit pouze zasláním reklamovaného zboží poštou jako doporučený balík (ne jako dobírku!) na adresu:

Everest Ayurveda, s.r.o.
Bystrá 761/10
193 00 Praha 9